Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép kiểm tra nhanh số dư của các tài khoản đang được sử dụng để hạch toán trên các chứng từ kế toán.

Cách thao tác

  • Trên tab chi tiết của các chứng từ kế toán (VD: Hạch toán, Hàng tiền,...), chọn một bản ghi hạch toán có phát sinh tài khoản Nợ, Có, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Xem số dư tài khoản:
 
  • Sau khi xem xong số dư tài khoản, nhấn Đóng.


Xem thêm