Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.3. Khác > Hướng dẫn > Menu Tiện ích > Chọn nhóm khách hàng, nhà cung cấp

Chọn nhóm khách hàng, nhà cung cấp


Cho phép chọn thông tin nhóm đối tượng đã được khai trên danh mục Nhóm khách hàng, nhà cung cấp.

Cách thao tác

  • Nhấn chuột vào biểu tượng trên giao diện khai báo có liên quan đến việc chọn thông tin về nhóm khách, nhà cung cấp:


  • Sau khi chọn xong nhóm khách hàng, nhà cung cấp, nhấn Đồng ý để lấy thông tin nhóm vừa chọn ra danh mục đang khai báo.


Xem thêm