Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Cho phép cập nhật dữ liệu lên mobile ngay tức thời sau khi Thêm/Sửa/Xóa...chứng từ trên MISA SME.NET 2019.
2. Hướng dẫn
Lưu ý: Tính năng này chỉ có thể thực hiện được khi có kết nối internet.
1. Vào menu Tiện ích\Cập nhật dữ liệu lên mobile.
2. Chương trình tự động đẩy dữ liệu lên mobile và hiển thị thông báo cập nhật thành công.
Lưu ý: Nếu không thực hiện tính năng này thì dữ liệu trên MISA SME.NET 2019 sẽ được đẩy lên ứng dụng MISA SME Mobile với tần suất 30 phút một lần.Xem thêm