Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.3. Khác > Hướng dẫn > Menu Tiện ích > Chọn nhóm vật tư, hàng hoá

Chọn nhóm vật tư, hàng hoá


Cho phép chọn thông tin nhóm vật tư, hàng hoá đã được khai trên danh mục Nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ.

Cách thao tác

  • Nhấn chuột vào biểu tượng trên giao diện khai báo có liên quan đến việc chọn thông tin về nhóm vật tư, hàng hoá


  • Sau khi chọn xong nhóm vật tư, hàng hoá, nhấn Đồng ý để lấy thông tin nhóm vừa chọn ra danh mục đang khai báo.


Xem thêm