Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép chọn thông tin mã quy cách đối với các vật tư, hàng hoá có nhu cầu theo dõi theo mã quy cách đã được thiết lập khi khai báo vật tư, hàng hoá. Kế toán có thể chọn thông tin mã quy cách của vật tư, hàng hoá tại:
  • Chứng từ bán hàng
  • Hoá đơn bán hàng
  • Chứng từ trả lại hàng mua (trường hợp trả lại hàng trong kho)
  • Chứng từ trả lại hàng bán
  • Chứng từ xuất kho
  • Chứng từ chuyển kho

Cách thao tác

  • Trên chứng từ bán hàng/xuất kho, chọn vật tư, hàng hoá được quản lý theo mã quy cách, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Chọn mã quy cách (hoặc nhấn phím F6):
 
  • Sau khi chọn và nhập xong số lượng mặt hàng theo mã quy cách được bán, nhấn Cất.


Xem thêm