Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.3. Khác > Hướng dẫn > Menu Tiện ích > Kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách

Kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách


Tự động kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách và hướng dẫn cách khắc phục các sai sót đã phát hiện theo từng nội dung kiểm tra:Xem thêm