Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Một số tình huống gây ra sai lệch về nghiệp vụ thuế nhưng không được phản ánh trên báo cáo Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách bao gồm:
1. Chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ: Không chọn Nhận kèm hóa đơn

2. Chứng từ được hạch toán ở chi nhánh phụ thuộc cho phép kê khai thuế GTGT, thuế TTĐB riêng

3. Ngày hóa đơn lớn hơn ngày cuối cùng của kỳ báo cáo thuế

4. Hóa đơn bán ra của kỳ trước bị kê khai sót
Xem thêm