Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép thiết lập một số trường thông tin có định dạng: chữ, số, ngày tháng hoặc danh sách trên giao diện nhập liệu chứng từ, phục vụ cho nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Cách thao tác

Chức năng này được thực hiện trên phần mềm như sau:

  • Khi thực hiện Thêm/Sửa mẫu chứng từ, chọn tab Thông tin bổ sung:
 
  • Nhấn Cất => hệ thống sẽ tự động hiển thị thêm tab Thông tin bổ sung trên giao diện nhập liệu chứng từ:
Lưu ý: Đối với kiểu dữ liệu dạng danh sách, sau khi chọn xong, nhấn F3 để thiết lập danh sách các giá trị được phép chọn khi khai báo trên chứng từ:
Xem thêm