Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Xem phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu cần khai báo

Bước 2: Nhập khẩu dữ liệu vào phần mềm
3. Lưu ý
  • Khi phát sinh thêm các danh mục trong quá trình sử dụng, thì khai báo theo hướng dẫn tại đây.
  • Có thể khai báo bổ sung các Số dư ban đầu theo hướng dẫn tại đây.
  • Xem các câu hỏi thường gặp liên quan đến Danh mục tại đây.
  • Xem các câu hỏi thường gặp liên quan đến Số dư ban đầu tại đây.Xem thêm