Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Các bước thực hiện:

  • Bước 1: Tải file tại đây.
  • Bước 2: Đóng phần mềm SME. Tại file vừa tải về, nhấn chuột phải chọn Run as administrator
  • Bước 3: Vào thư mục bộ cài (ví dụ: C:\MISA JSC\MISA SME.NET 2019\). Xóa thư mục Print Settings (nếu có)
  • Bước 4: In lại


Xem thêm