Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

  • Chọn tab GIẤY PHÉP, sau đó nhấn Tải về.

    • Xác nhận đồng ý với thỏa thuận sử dụng dịch vụ của MISA.

    •  Chọn nơi lưu GPSD, sau đó nhấn Save.

    • Nhấn Xem thêm để xem chi tiết thông tin về GPSD.    Xem thêm