Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép xuất khẩu các CCDC đang được quản lý trên sổ theo dõi CCDC ra file excel.  

Cách thao tác

Trên tab Sổ theo dõi CCDC, chọn chức năng Xuất khẩu ra excel.

 

Sau khi thực hiện xuất khẩu xong, có thể mở file excel để kiểm tra.Xem thêm