1. Trang chủ
  2. 4. Câu hỏi thường gặp
  3. 4. Câu hỏi thường gặp mùa quyết toán

4. Câu hỏi thường gặp mùa quyết toán

Câu 1: Năm 2020 tôi chưa hoàn thiện số liệu, sang năm 2021 tôi nhập tiếp chứng từ trên dữ liệu hiện tại có được không?

Câu 2: Tôi muốn mang dữ liệu kế toán từ máy tính công ty về nhà làm tiếp thì làm thế nào?

Câu 3: Khi xem bảng cân đối tài khoản, tôi thấy số dư đầu kỳ lên không đúng thì phải làm thế nào?

Câu 4: Để hoàn thành báo cáo BCTC và quyết toán thuế trên phần mềm MISA SME.NET thì tôi phải làm như thế nào?

Câu 5: Những thắc mắc về kiểm tra đối chiếu số liệu báo cáo tài chính?

Câu 6: Làm thế nào khi Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hoặc Lưu chuyển tiền tệ không hiển thị số tiền trên cột năm trước?

Câu 7: Làm thế nào để nộp báo cáo tài chính qua mạng cho cơ quan thuế?

Câu 8: Tôi không muốn nhân viên chỉnh sửa số liệu sau khi đã nộp báo cáo tài chính thì làm như thế nào?

Câu 9: Tôi muốn hiển thị hoặc sửa tên người ký trên báo cáo, chứng từ thì làm thế nào?

Câu 10: Tôi muốn in hàng loạt chứng từ trên phần mềm thì làm thế nào?

Câu 11: Các câu hỏi thường gặp khác

 

Cập nhật 30/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay