Kiểm tra báo cáo tài chính

Sau khi lập báo cáo tài chính, thực hiện kiểm tra số liệu trên từng báo cáo bằng cách nhấn vào chức năng Kiểm tra.

1. Kiểm tra công thức thiết lập Báo cáo tài chính bị trùng lặp ở nhiều chỉ tiêu, thiết lập không đúng
2. Kiểm tra Bảng cân đối kế toán/Báo cáo tình hình tài chính không cân
Cập nhật 30/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay