5.6. Các tháng chưa thực hiện tính khấu hao TSCĐ

Hướng dẫn:

Trường hợp trong kỳ có tháng chưa thực hiện tính khấu hao TSCĐ, chương trình sẽ hiển thị báo cáo liệt kê chi tiết các tháng này.

Trường hợp này Kế toán thực hiện tính khấu hao cho các tháng được liệt kê trên báo cáo. Xem hướng dẫn tính khấu hao tại đây.Cập nhật 30/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay