Hướng dẫn quyết toán báo cáo tài chính

1. Nội dung

Hỗ trợ Doanh nghiệp thực hiện quyết toán báo cáo tài chính, giúp tiết kiệm thời gian và tránh sai sót.

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Hướng dẫn

Lưu ý: Trước khi lập báo cáo quyết toán, nên thực hiện sao lưu dữ liệu để có thể phục hồi lại khi cần. Xem hướng dẫn sao lưu tại đây.

1. Vào menu Trợ giúp, chọn Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán.

2. Chương trình hiển thị màn hình quy trình thực hiện quyết toán báo cáo tài chính theo 4 bước dưới đây.

Bước 1: Kiểm kê đối chiếu thực tế
1. Nhấn Kiểm kê đối chiếu thực tế.
2. Chương trình hiển thị danh sách các tài sản, nguồn vốn thuộc đối tượng phải kiểm kê theo quy định.
3. Nhấn vào từng đối tượng, chương trình sẽ hiển thị nội dung hướng dẫn cách thực hiện kiểm kê chi tiết cho từng đối tượng.

Bước 2: Kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách

1. Nhấn Kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách.
2. Thiết lập tham số kiểm tra số liệu.
3. Trên danh sách các nội dung cần kiểm tra, nhấn Kiểm tra ngay. Chương trình hiển thị báo cáo kết quả kiểm tra tương ứng, Các nội dung kiểm tra bao gồm:

Bước 3: Lập và kiểm tra báo cáo tài chính

1. Nhấn Lập và kiểm tra báo cáo tài chính.
2. Thực hiện lập báo cáo tài chính theo hướng dẫn tại đây.
3. Sau khi lập báo cáo tài chính, thực hiện kiểm tra số liệu trên từng báo cáo bằng cách nhấn vào chức năng Kiểm tra. Xem hướng dẫn kiểm tra báo cáo tài chính tại đây.

Bước 4: Nộp báo cáo

Xem hướng dẫn nộp báo cáo tại đây.

Cập nhật 13/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay