3.6. Chứng từ hạch toán nhầm TK công nợ/TK tiền/TK thuế là TK kho

Hướng dẫn:

Trường hợp trong kỳ có chứng từ nhập kho/xuất kho hạch toán nhầm tài khoản đối ứng với tài khoản kho thành bút toán Nợ TK kho/Có TK kho. Khi đó, chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết thể hiện thông tin: Chứng từ và tài khoản hạch toán có sai sót.
Lưu ý:

Trường hợp này Kế toán cần kiểm tra và chỉnh sửa lại cho chính xác bằng cách:

1. Nhấn vào Số chứng từ để mở chứng từ chi tiết lên kiểm tra.

2. Chỉnh sửa lại chứng từ cho đúng thực tế:

  • Nếu hạch toán sai tài khoản thì chọn lại tài khoản hạch toán đúng:
    • Với chứng từ mua hàng nhập kho, chứng từ mua dịch vụ có tích chọn Là chi phí mua hàng: Kiểm tra tài khoản và tài khoản Thuế, nếu đang hạch toán vào TK kho thì cần hạch toán lại cho đúng sang loại TK tiền/TK công nợ/TK thuế (theo đúng nghiệp vụ thực tế phát sinh)
    • Với chứng từ Trả lại hàng mua, giảm giá hàng mua: Kiểm tra tài khoản Nợ và tài khoản Thuế, nếu đang hạch toán vào TK kho thì cần hạch toán lại cho đúng sang loại TK tiền/TK công nợ/TK thuế (theo đúng nghiệp vụ thực tế phát sinh)
    • Với chứng từ nhập kho: hạch toán lại TK Có sang loại TK chi phí/TK giá vốn…(theo đúng nghiệp vụ thực tế phát sinh)
    • Với chứng từ xuất kho: hạch toán lại TK Nợ sang loại TK chi phí/TK giá vốn…(theo đúng nghiệp vụ thực tế phát sinh)
  • Nếu là nghiệp vụ chuyển kho nhưng hạch toán nhầm loại chứng từ thì xóa chứng từ đi, sau đó hạch toán lại vào loại chứng từ chuyển kho.
Cập nhật 02/06/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay