3. Chung

 • 1. Đặt mua/quản lý đơn hàng
 • 2. Sửa mẫu
 • 3. SQL Server
 • 4. Giấy phép sử dụng
 • 5. Quản lý dữ liệu
 • 6. In ấn
 • 7. Khác
 • 8. Báo cáo
 1. Làm thế nào để cập nhật dữ liệu từ QĐ48 lên TT133?
  1.1. Một số điểm khác biệt giữa TT133 với QĐ48
  1.2. So sánh Hệ thống tài khoản giữa TT133 với QĐ48
 2. Làm thế nào để chuyển đổi dữ liệu từ TT200 sang dữ liệu TT133 và ngược lại?
  2.1. So sánh Hệ thống tài khoản giữa TT200 và TT133
 3. Tôi muốn xóa bỏ bớt các dữ liệu kế toán không dùng đến thì làm thế nào?
 4. Tôi muốn kiểm tra các thông tin về dữ liệu kế toán đã được tạo thì làm thế nào?
 5. Làm thế nào khi sao lưu dữ liệu không thành công?
 6. Làm thế nào để đổi tên dữ liệu kế toán?
 7. Làm thế nào để chuyển dữ liệu sang ổ đĩa khác?
 8. Làm thế nào để phục hồi dữ liệu khi phần mềm báo “Bạn phải chọn ít nhất 1 bản sao lưu”?
 9. Làm thế nào khi phục hồi dữ liệu báo lỗi “Incomplete”?
 10. Làm thế nào khi nhập khẩu phần mềm báo “Không thể nhập khẩu dữ liệu có hạch toán đa tiền tệ vào dữ liệu hạch toán đơn tiền tệ”?
 11. Làm thế nào để chuyển máy chủ, chuyển dữ liệu từ máy tính này sang máy tính khác, mang dữ liệu về nhà, lấy lại dữ liệu sau khi cài win?
 12. Khi làm việc trên phần mềm thấy các thao tác chậm, phần mềm quay/đứng mất nhiều thời gian thì làm thế nào?
 13. Làm thế nào để tạo mới dữ liệu từ dữ liệu năm trước?
 14. Khi chưa hoàn thiện số liệu của năm cũ thì có thể nhập tiếp chứng từ của năm mới trên dữ liệu hiện tại không?
 15. Tôi muốn dùng chung 1 dữ liệu để hạch toán cả dữ liệu thuế và nội bộ thì làm thế nào?
 16. Làm thế nào để mở được dữ liệu khi tôi đăng nhập báo Người dùng Admin đang thực hiện chức năng “chuyển đổi dữ liệu, bảo trì, tính giá”?
 17. Tôi muốn tạo nhiều chi nhánh con để làm việc trên cùng dữ liệu thì làm thế nào?
 18. Tôi muốn biết ai đã thêm mới, xóa, sửa chứng từ này thì làm thế nào?

Cập nhật 17/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay