1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
 5. Làm thế nào để chuyển máy chủ, chuyển dữ liệu từ máy tính này sang máy tính khác, mang dữ liệu về nhà, lấy lại dữ liệu sau khi cài win?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để chuyển máy chủ, chuyển dữ liệu từ máy tính này sang máy tính khác, mang dữ liệu về nhà, lấy lại dữ liệu sau khi cài win?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
 5. Câu hỏi thường gặp Khác
 6. Làm thế nào để chuyển máy chủ, chuyển dữ liệu từ máy tính này sang máy tính khác, mang dữ liệu về nhà, lấy lại dữ liệu sau khi cài win?

Làm thế nào để chuyển máy chủ, chuyển dữ liệu từ máy tính này sang máy tính khác, mang dữ liệu về nhà, lấy lại dữ liệu sau khi cài win?

Xem phim hướng dẫn

1. Nội dung

Giúp Kế toán có thể khôi phục lại dữ liệu để sử dụng trong trường hợp dữ liệu bị lỗi, xóa, mất hoặc bị sai. Copy hoặc chuyển dữ liệu từ một máy tính khác sang máy tính mới cần làm việc.

2. Hướng dẫn

Trường hợp 1: Chuyển dữ liệu từ máy tính này sang máy tính khác, mang dữ liệu về nhà làm.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Sao lưu dữ liệu trên máy tính cũ. Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Copy dữ liệu đã sao lưu trên máy tính cũ sang máy tính mới

 • Cách chuyển: sử dụng USB hoặc gửi qua email (xem hướng dẫn sử dụng google drive tại đây).

 • Nếu không tìm được thư mục chứa file sao lưu, vào menu Hệ thống/ Tùy chọn/ Sao lưu để xem đường dẫn ngầm định chưa file sao lưu.

 • Hoặc nếu thực hiện sao lưu trong phần Tệp/ Quản lý dữ liệu/ Sao lưu thì đường dẫn chứa file sao lưu là đường dẫn này

Bước 3: Phục hồi dữ liệu trên máy tính mới

1. Cài đặt phần mềm trên máy tính mới (nếu chưa có sẵn phần mềm). Xem hướng dẫn tại đây.
2. Phục hồi dữ liệu trên máy tính mới. Xem hướng dẫn tại đây.
3. Mở dữ liệu kế toán đã phục hồi để làm việc. Xem hướng dẫn tại đây.

Trường hợp 2: Khôi phục lại dữ liệu cũ trên máy tính

Các bước thực hiện:

 • Nếu có file sao lưu trên máy tính (định dạng .mbk, .mbz)

1. Cài đặt lại phần mềm (nếu chưa có sẵn phần mềm). Xem hướng dẫn tại đây.
2. Nếu Kế toán đã thực hiện sao lưu dữ liệu theo hướng dẫn tại đây và vẫn còn lưu lại file sao lưu này, thì thực hiện phục hồi dữ liệu từ file sao lưu theo hướng dẫn tại đây.
3. Mở dữ liệu kế toán đã phục hồi để làm việc. Xem hướng dẫn tại đây.

 • Nếu không có file sao lưu chỉ có file gốc (định dạng .smd)

1. Cài đặt lại phần mềm (nếu chưa có sẵn phần mềm). Xem hướng dẫn tại đây.
2. Kế toán thực hiện đăng ký dữ liệu theo hướng dẫn tại đây.
3. Mở dữ liệu kế toán đã đăng ký để làm việc. Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 31/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay