1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để áp dụng Giấy phép sử dụng tự động vào phần mềm MISA?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Làm thế nào để áp dụng Giấy phép sử dụng tự động vào phần mềm MISA?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Giấy phép sử dụng (GPSD)
 6. Làm thế nào để áp dụng Giấy phép sử dụng tự động vào phần mềm MISA?

Làm thế nào để áp dụng Giấy phép sử dụng tự động vào phần mềm MISA?

Lưu ý: Để áp dụng GPSD tự động, máy tính cần phải có kết nối internet.

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm bằng tài khoản của Chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc Kế toán/Kế toán trưởng.

Lưu ý: Chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc Kế toán/Kế toán trưởng đăng nhập vào phần mềm theo 1 trong 2 cách như sau:

Cách 1:

  • Tạo mới dữ liệu Kế toán (Nhập Thông tin người dùng quản trị dữ liệu theo thông tin của Kế toán trưởng/Chủ sở hữu doanh nghiệp khai báo khi đặt mua phần mềm)

Cách 2:

  • Nhờ Admin phân quyền cho Kế toán trưởng/Chủ sở hữu DN vào sử dụng phần mềm bằng cách Thêm mới người dùng.
  • Kế toán trưởng/Chủ sở hữu DN đăng nhập vào phần mềm: Dùng Mã người dùng hoặc Số điện thoại đã khai báo khi thêm mới người dùng để đăng nhập (Mật khẩu để trống).
  • Xác thực thông tin tài khoản.
Bước 2: Áp dụng GPSD tự động

Với phiên bản dùng thử:

   • Sau khi đăng nhập, chương trình hiển thị thông báo:

   • Nhấn Áp dụng ngay, GPSD sẽ tự động được áp dụng cho dữ liệu.

Với phiên bản đã đăng ký GPSD:

  • 10 phút sau khi đăng nhập, nếu GPSD mới có MST giống MST của GPSD đang áp dụng thì sẽ hiển thị giao diện trợ lý số dưới đây.

Lưu ý: Chỉ hiển thị 3 lần trong 3 ngày và hiển thị vào lần đăng nhập đầu tiên của mỗi ngày (ngày ở đây là ngày thực hiện đăng nhập).

  • Nhấn Áp dụng GPSD ngay, GPSD sẽ tự động được áp dụng cho dữ liệu.

Lưu ý: Nếu có nhiều GPSD được mua mới/gia hạn/chuyển gói, sau khi nhấn Áp dụng ngay chương trình hiển thị danh sách các GPSD để lựa chọn.

Cập nhật 11/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay