Danh sách VTHH theo số lượng tồn tối thiểu

Cho phép xem danh sách vật tư hàng hóa theo số lượng tồn tối thiểu
  • Để tùy chọn lấy dữ liệu của chi nhánh, nhấn biểu tượng bánh răng:

    • Chọn chi nhánh có liên quan
    • Khi tích chọn Số lượng tồn < Số lượng tồn tối thiểu: Hiển thị VTHH mà có số lượng tồn ở từng kho < Số lượng tồn tối thiểu của VTHH đó
    • Khi tích chọn Số lượng tồn < hoặc = Số lượng tồn tối thiểu + với: Hiển thị VTHH mà có số lượng tồn ở từng kho < hoặc = Số lượng tồn tối thiểu của VTHH đó cộng với số liệu tự nhập vào
    • Nhấn Đồng ý để xem số liệu tổng hợp theo các điều kiện vừa thiết lập
  • Để Phóng to hoặc thu nhỏ màn hình báo cáo nhanh Danh sách VTHH theo số lượng tồn tối thiểu, nhấn chuột phải trên màn hình báo cáo và chọn Phóng to/Thu nhỏ
Cập nhật 26/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay