Hóa đơn về trước hàng về sau

Xem phim hướng dẫn 


Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

1. Khi nhận được hóa đơn mà hàng chưa về

Nợ TK 151                             Hàng mua đang đi đường

Nợ TK 133                             Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111, 112, 331…   Tổng giá thanh toán

2. Sau khi hàng về

Nợ TK 152, 156…

Có TK 151                        Hàng mua đang đi đường

2. Mô tả nghiệp vụ

Trường hợp cuối kỳ kế toán, công ty đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp nhưng hàng chưa về nhập kho, khi đó căn cứ vào hóa chứng từ kế toán sẽ ghi nhận hàng mua đang đi đường. Sang tháng sau, khi hàng về nhập kho, kế toán làm thủ tục nhập kho và
ghi sổ kế toán.

3. Thực hiện theo 2 bước:

Bước 1: Kế toán mua hàng thực hiện hạch toán hàng mua đang đi đường và kê khai thuế GTGT
  • Trên phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ, chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng hóa.
  • Chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là Mua hàng trong nước nhập kho (vì hàng đã thuộc sở hữu của doanh nghiệp nên vẫn phải được theo dõi tồn kho).
  • Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng là Chưa thanh toán hoặc Thanh toán ngay.

Lưu ý: Với phương thức Chưa thanh toán, có thể thiết lập Điều khoản thanh toán theo dõi tình hình thanh toán công nợ với Nhà cung cấp theo điều khoản thanh toán.

  • Chọn Nhận kèm hóa đơn.

  • Khai báo thông tin cho chứng từ mua hàng (trong trường hợp này là hàng mua đang đi đường), sau đó nhấn Cất.
  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.

Lưu ý: Nếu chứng từ mua hàng lựa chọn phương thức Thanh toán ngay, hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt, uỷ nhiệm chi, séc chuyển khoản hay séc tiền mặt mà tự động sinh ra các chứng từ chi tiền mặt hoặc chi tiền gửi ngân hàng trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng.

Bước 2: Kế toán kho thực hiện ghi nhận hàng mua đi đường về nhập kho của doanh nghiệp
  • Trên phân hệ Kho\tab Chuyển kho, chọn chức năng Thêm.
  • Tích chọn Xuất chuyển kho nội bộ.

  • Thực hiện chuyển vật tư, hàng hoá từ kho hàng mua đang đi đường sang kho tương ứng
  • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý: Trường hợp Thủ kho có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi chứng từ mua hàng nhập kho và chứng từ chuyển kho được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu nhập kho/chuyển kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho sẽ thực hiện ghi sổ phiếu nhập kho/chuyển kho vào sổ kho.

 

 

Cập nhật 13/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay