Ghi tăng CCDC

Cho phép khai báo thông tin về CCDC được đưa vào sử dụng tại doanh nghiệp lên sổ theo dõi CCDC.

Cách thao tác

 • Tại phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn chức năng Ghi tăng tại phần thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Ghi tăng chọn chức năng Thêm), sau đó khai báo các thông tin chi tiết về CCDC:
  • Khai báo các thông tin về CCDC như: tên, ngày ghi tăng, số lượng, đơn giá, số kỳ phân bổ… tại phần Thông tin chung.

  • Khai báo các phòng ban/bộ phận sử dụng CCDC trên tab Đơn vị sử dụng.

  • Khai báo tỷ lệ phân bổ CCDC cho các đối tượng phân bổ trên tab Thiết lập phân bổ. => Hệ thống đã tự động thiết lập thông tin phân bổ (các đối tượng được phân bổ chính là các đơn vị sử dụng CDCD, còn tỷ lệ phân bổ thì căn cứ vào số lượng CCDC sử dụng của các đơn vị đó), tuy nhiên kế toán vẫn có thể thay đổi lại theo đúng với thực tế tại doanh nghiệp.

  • Khai báo các bộ phận chi tiết cấu thành nên CCDC (nếu có) trên tab Mô tả chi tiết:

  • Chọn chứng từ hạch toán phát sinh liên quan đến CCDC đang khai báo trên tab Nguồn gốc hình thành.

 • Sau khi khai báo xong, nhấn Ghi tăng, thông tin CCDC vừa được khai báo ngoài việc được lưu trên tab Ghi tăng còn được lưu trên tab Sổ theo dõi CCDC.

Lưu ý: Đối với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai hệ thống sổ (tài chính và quản trị), CCDC được khai báo khi đang làm việc tại chi nhánh nào, sổ nào chỉ được lưu trên chi nhánh đó và sổ đó.

Cập nhật 09/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay