Sổ theo dõi CCDC

1. Nội dung

Giúp quản lý và tra cứu các thông tin về việc ghi tăng, ghi giảm, điều chỉnh, điểu chuyển, phân bổ, kiểm kê CCDC đang sử dụng tại doanh nghiệp.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Tìm kiếm nhanh Công cụ dụng cụ theo nhiều tiêu chí

1. Vào phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn tab Sổ theo dõi CCDC.
2. Thiết lập điều kiện tìm kiếm CCDC.
3. Nhấn
Lấy dữ liệu. Chương trình sẽ hiển thị danh sách CCDC theo điều kiện đã thiết lập.
4. chọn tab
Theo công cụ dụng cụ: đxem được thông tin chi tiết của từng CCDC như các thông tin về giá trị CCDC, phân bổ CCDC…

5. Chọn tab Theo đơn vị sử dụng: để xem được thông tin biến động và tình hình hiện có của CCDC theo từng đơn vị sử dụng.

2.2. Xem nhanh thông tin đơn vị sử dụng và các chứng từ liên quan đến CCDC

1. Chọn CCDC trên danh sách tại tab Theo công cụ dụng cụ.
2. Chọn tab Đơn vị sử dụng để biết thông tin về:

  • Đơn vị đang sử dụng CCDC.
  • Số lượng CCDC sử dụng ở từng đơn vị.

3. Chọn tab Chứng từđể biết thông tin về các chứng từ liên quan đến CCDC đã chọn như chứng từ ghi tăng, ghi giảm, điều chuyển, phân bổ CCDC…

4. Có thể nhấn vào số chứng từ để mở chứng từ gốc lên xem hoặc chỉnh sửa.

2.3. Xuất khẩu sổ theo dõi CCDC ra excel

Xem hướng dẫn tại đây

2.4. Cập nhật nhóm CCDC

Cập nhật nhóm CCDC tại đây

 

Cập nhật 18/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay