Điều chỉnh CCDC

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Mô tả nghiệp vụ

 • Với các CCDC sửa chữa hoàn thành:
  • Nếu chi phí sửa chữa lớn cần phân bổ nhiều kỳ, kế toán sẽ thực hiện điều chỉnh tăng: Giá trị CCDC, Thời gian sử dụng (nếu có) trên sổ theo dõi CCDC để tiếp tục phân bổ trong các kỳ tiếp theo.
  • Nếu chi phí nhỏ không cần phân bổ, kế toán sẽ không phải điều chỉnh CCDC mà hạch toán luôn chi phí sửa chữa vào chi phí.
 • Với các CCDC bị tháo dỡ 1 số bộ phận, làm giá trị CCDC giảm, kế toán sẽ thực hiện điều chỉnh giảm: Giá trị CCDC, Thời gian sử dụng (nếu có) trên sổ theo dõi CCDC => nếu chi phí của bộ phận tháo dỡ nhỏ không làm ảnh hưởng đến giá trị CCDC, kế toán sẽ không phải điều chỉnh CCDC

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Hạch toán tăng chi phí chờ phân bổ
Tùy thuộc vào hình thức thanh toán mà việc hạch toán được thực hiện như sau:

 • Nếu chi thêm tiền mặt thì hạch toán trên phân hệ Quỹ.

 • Nếu chi thêm tiền gửi thì hạch toán trên phân hệ Ngân hàng.

 • Trường hợp chưa thanh toán thì hạch toán trên phân hệ Tổng hợp.

Bước 2: Thực hiện điều chỉnh giá trị của CCDC
 • Vào phân hệ Công cụ dụng cụ\tab Điều chỉnh, chọn chức năng Thêm.
 • Nhập lý do điều chỉnh và ngày chứng từ.
 • Chọn CCDC cần điều chỉnh và nhập dữ liệu điều chỉnh trên tab Chi tiết điều chỉnh:
  • Nhập giá trị còn lại sau điều chỉnh hoặc nhập chênh lệch số tiền cần điều chỉnh tăng/giảm.
  • Nhập số kỳ phân bổ còn lại sau điều chỉnh hoặc nhập chênh lệch tăng/giảm số kỳ phân bổ còn lại.

 • Chọn các chứng từ phát sinh liên quan đến việc điều chỉnh CCDC trên tab Tập hợp chứng từ:
  • Nhấn Chọn chứng từ.
  • Thiết lập các điều kiện để tìm kiếm chứng từ.
  • Tích chọn chứng từ liên quan và nhấn Đồng ý.

 • Nhấn Cất.
Cập nhật 14/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay