Làm thế nào để khai báo hồ sơ vay?

1. Nội dung

Hướng dẫn cách thức trả lời các câu hỏi của Ngân hàng khi lập hồ sơ vay vốn trực tuyến.

2. Hướng dẫn

1. Tổng doanh thu trên tờ khai thuế

Ví dụ: Năm 2017

Giá trị điền vào dòng Tổng doanh thu năm trên tờ khai thuế GTGT được xác định như sau:

  • Nếu kê khai thuế GTGT theo quý: Cộng chỉ tiêu [34] trên tờ khai thuế GTGT từ quý 1 đến quý 4.
  • Nếu kê khai thuế GTGT theo tháng: Cộng chỉ tiêu [34] trên tờ khai thuế GTGT từ tháng 1 đến tháng 12.
  • Nếu có báo cáo tài chính quyết toán thuế: lấy tổng Doanh thu kê khai trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh Doanh bản nộp cơ quan thuế.

2. Tổng số dư nợ vay (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn) tại các tổ chức tín dụng tính đến thời điểm hiện tại

1. Mở sổ chi tiết tài khoản3411 – Các khoản đi vay và kiểm tra số dư nợ tính đến thời điểm hiện tại.
2. Xác định xem trong Tổng số dư nợ hiện tại thì dư nợ tại các tổ chức tín dụng là bao nhiêu để điền vào nội dung trả lời.

Lưu ý: Tổ chức tín dụng là các Ngân hàng, Công ty tài chính, Quỹ tín dụng.

3. Dư nợ vay ngắn hạn (dưới 12 tháng) tại các tổ chức tín dụng ở thời điểm hiện tại

1. Mở sổ chi tiết tài khoản 3411 – Các khoản đi vay và kiểm tra số dư nợ tính đến thời điểm hiện tại.
2. Xác định xem trong Tổng số dư nợ hiện tại thì dư nợ vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng là bao nhiêu để điền vào nội dung trả lời.

Lưu ý:

  • Dự nợ vay ngắn hạn là dư nợ có thời hạn vay từ 12 tháng trở xuống.
  • Tổ chức tín dụng là các Ngân hàng, Công ty tài chính, Quỹ tín dụng.

Ví dụ:Tính đến thời điểm hiện tại, Doanh nghiệp có tổng số dư nợ tại các tổ chức tín dụng là 180 trđ, trong đó:

  • Vay của ngân hàng BIDV: 100trđ (Thời hạn vay 2 năm)
  • Vay của ngân hàng Á Châu: 80trđ (Thời hạn vay 6 tháng)

=> Như vậy, Tổng dư nợ vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng tính đến thời điểm nộp hồ sơ vay của Doanh nghiệp là: 80trđ

4. Doanh nghiệp có phát sinh nợ quá hạn trong quá khứ hay chưa?

Trả lời: Nếu đã phát sinh, tích chọn ô Đã phát sinh nợ. Nếu chưa phát sinh thì bỏ qua tùy chọn này

Mở bảng theo dõi tiền vay của Doanh nghiệp kể từ khi thành lập để kiểm tra và điền nội dung trả lời.

3. Lưu ý

  • Khách hàng vui lòng khai báo các thông tin chính xác, trung thực. Ngân hàng có thể thẩm định tính chính xác của thông tin sau khi phê duyệt online bằng nhiều hình thức như: kiểm tra đối chiếu với hệ thống liên ngân hàng…Sự sai lệch của thông tin khai báo có thể dẫn đến câu trả lời khác nhau về việc phê duyệt tín dụng của Ngân hàng.
  • Các thông tin đã khai báo trên đây có thể sẽ được Ngân hàng kiểm tra (nếu cần), vì vậy quý khách vui lòng lưu giữ các bằng chứng để chứng minh các thông tin khai báo là đúng.
Cập nhật 30/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay