Khai báo người liên hệ

Cho phép khai báo thông tin về người liên hệ của khách hàng trên từng hợp đồng bán.

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách hợp đồng bán, chọn hợp đồng bán cần khai báo thông tin liên hệ.
  • Trên tab Liên hệ, nhấn chuột phải vào chọn chức năng Thêm dòng:

  • Nhập trực tiếp thông tin về người liên hệ tại các cột: Họ và tên, Chức vụ, ĐT di động, ĐT di động khác, ĐT cố định, Email.
  • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý: Để xoá thông tin người liên hệ đã khai báo, chọn thông tin cần xoá trên tab Liên hệ, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Xoá dòng.

Cập nhật 26/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay