1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về hợp đồng
 6. Tôi muốn ghi nhận doanh số cho từng hợp đồng bán trên phần mềm thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Tôi muốn ghi nhận doanh số cho từng hợp đồng bán trên phần mềm thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Tôi muốn ghi nhận doanh số cho từng hợp đồng bán trên phần mềm thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Hợp đồng
 6. Tôi muốn ghi nhận doanh số cho từng hợp đồng bán trên phần mềm thì làm thế nào?

Tôi muốn ghi nhận doanh số cho từng hợp đồng bán trên phần mềm thì làm thế nào?

Cho phép ghi nhận doanh số cho từng hợp đồng bán

Cách thao tác

Để ghi nhận doanh số cho hợp đồng bán, thực hiện theo hướng dẫn sau:

 • Sau khi hợp đồng bán được cất giữ, hệ thống sẽ tự động sinh ra các đề nghị ghi nhận doanh số trên tab Ghi nhận doanh số => với mỗi mặt hàng được khai báo trên hợp đồng bán hệ thống sinh ra một bản ghi đề nghị tương ứng:

 • Nếu muốn sửa lại thông tin đề nghị ghi nhận doanh số đã được hệ thống tự động sinh ra thực hiện như sau:
  • Trên danh sách hợp đồng bán, chọn hợp đồng bán có đề ghị ghi nhận doanh số cần sửa
  • Trên tab Ghi nhận doanh số, nhấn Đề nghị ghi doanh số.
  • Nhập tỷ lệ và doanh số ghi nhận cho từng mặt hàng. Nhấn Đồng ý.

 • Sau khi đã sửa xong và lưu lại đề nghị ghi nhận doanh số (nếu có), chọn hợp đồng trên màn hình danh sách, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Ghi doanh số:

 • Sau khi chọn xong chức năng Ghi doanh số, các bản ghi trên tab Ghi nhận doanh số sẽ chuyển từ loại Đề nghị ghi doanh số thành Doanh số ghi nhận:

Lưu ý: Với các hợp đồng đã được ghi nhận doanh số, có thể bỏ ghi nhận doanh số bằng cách chọn hợp đồng đó trên danh sách, sau đó chọn chức năng Bỏ ghi doanh số.

Cập nhật 14/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Cần hỗ trợ?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support