1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về hợp đồng
 6. Tôi muốn sinh hóa đơn bán hàng từ hợp đồng bán thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Tôi muốn sinh hóa đơn bán hàng từ hợp đồng bán thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Tôi muốn sinh hóa đơn bán hàng từ hợp đồng bán thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Hợp đồng
 6. Tôi muốn sinh hóa đơn bán hàng từ hợp đồng bán thì làm thế nào?

Tôi muốn sinh hóa đơn bán hàng từ hợp đồng bán thì làm thế nào?

1. Nội dung
Hỗ trợ lập nhanh chứng từ bán hàng dựa vào các thông tin có sẵn trên hợp đồng bán.
2. Các bước thực hiện

1. Trên danh sách hợp đồng bán, chọn hợp đồng muốn lấy thông tin sang chứng từ bán hàng.

2. Nhấn chuột phải, chọn Sinh hóa đơn bán hàng, chương trình tự động sinh ra chứng từ bán hàng lấy theo thông tin trên Hợp đồng như: Khách hàng, Hàng hóa, dịch vụ.

3. Nhấn Cất.

3. Lưu ý

 • Sau khi sinh hóa đơn bán hàng từ hợp đồng bán, chương trình sẽ tự động cập nhật lại thông tin Số lượng đã giao của VTHH trên hợp đồng.

 • Với các hợp đồng bán đã lập hóa đơn bán hàng, kế toán có thể tích chọn Đã xuất hóa đơn cho nhiều hợp đồng cùng lúc.

Cập nhật 14/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Cần hỗ trợ?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support