1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 5. Khác
 4. Khác
 5. Kiểm tra và ghi sổ chứng từ bán hàng/trả lại hàng bán lấy về từ nhanh.vn

Kiểm tra và ghi sổ chứng từ bán hàng/trả lại hàng bán lấy về từ nhanh.vn

1. Chứng từ bán hàng, đổi trả sẽ được lấy tương ứng về các tab Bán hàng và tab Trả lại hàng bán.

Lưu ý:

    • Trên danh sách chứng từ, có thể sửa mẫu để hiển thị cột Số chứng từ nhanh.vn (thể hiện số chứng từ trên nhanh.vn) từ đó dễ dàng đối chiếu chứng từ lấy về SME so với chứng từ gốc trên nhanh.vn.

    • MISA SME.NET không lấy được thông tin Đơn vị tính từ nhanh.vn. Vì vậy, các các chứng từ lấy về sẽ để trống thông tin Đơn vị tính, Kế toán phải tự khai báo bổ sung.
    • MISA SME.NET không lấy được thông tin các vật tư con của combo. Vì vậy, các chứng từ bán hàng và phiếu xuất kho sinh ra trên MISA SME.NET đều chỉ hiển thị mặt hàng combo.
    • Một hàng hóa có nhiều thuộc tính trên nhanh.vn sẽ thành nhiều hàng hóa (mỗi hàng hóa là một thuộc tính) trên MISA SME.NET
    • Với chứng từ Bán hàng (có mặt hàng combo hoặc có mặt hàng tặng được đánh dấu nợ quà) trên nhanh.vn khi lấy sang SME sẽ chuyển thành Chứng từ bán hàng (không kiêm phiêu xuất), đồng thời sinh ra một Phiếu xuất kho bán hàng.
    • Với chứng từ Bán hàng có nhiều hình thức thanh toán, chương trình sẽ sinh thêm chứng từ thu tiền (Mỗi hình thức thanh toán là một chứng từ).
    • Với Chứng từ trả lại thì chương trình sẽ sinh thêm phiếu nhập kho (nếu trả lại hàng có combo); sinh thêm UNC (nếu trả lại bằng chuyển khoản); sinh thêm UNC và phiếu chi (nếu thanh toán bằng nhiều hình thức)

2. Sau khi kiểm tra lại các chứng từ được lấy về, có thể chỉnh sửa lại (nếu cần).

3. Nhấn Ghi sổ.

Lưu ý:

  • Các chứng từ đã chuyển sang MISA SME.NET, sau đó Sửa/Xóa trên nhanh.vn thì không thể tự động cập nhật thay đổi sang MISA SME.NET. Để cập nhật được phải thực hiện như sau:
   • Trường hợp Sửa chứng từ trên nhanh.vn: Bỏ ghi chứng từ muốn cập nhật trên MISA SME.NET, nhấn chuột phải, chọn Cập nhật thay đổi từ nhanh.vn

   • Trường hợp Xóa chứng từ trên nhanh.vn: Cần xóa chứng từ tương ứng trên MISA SME.NET
  • Các chứng từ đã lấy sang MISA SME.NET sau đó Sửa/Xóa nhầm, muốn lấy lại thì thực hiện như sau:
   • Trường hợp Sửa nhầm chứng từ trên MISA SME.NET: Bỏ ghi chứng từ muốn cập nhật lại trên MISA SME.NET, nhấn chuột phải, chọn Cập nhật thay đổi từ nhanh.vn

   • Trường hợp Xóa nhầm chứng từ trên MISA SME.NET: Thực hiện lấy lại dữ liệu từ nhanh.vn
Cập nhật 05/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay