1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 5. Khác
 4. Khác
 5. Kiểm tra và ghi sổ chứng từ thu/chi tiền gửi lấy về từ CUKCUK

Kiểm tra và ghi sổ chứng từ thu/chi tiền gửi lấy về từ CUKCUK

1. Chứng từ Thu/chi tiền gửi sẽ được lấy tương ứng về tab Thu, chi tiền

Lưu ý:

    • Trên danh sách chứng từ, có thể sửa mẫu để hiển thị cột Số chứng từ CUKCUK (thể hiện số chứng từ trên CUKCUK) từ đó dễ dàng đối chiếu chứng từ lấy về SME so với chứng từ gốc trên CUKCUK.

    • Ngoài Chứng từ thu tiền gửi lấy về cùng chứng từ Bán hàng; trả lại hàng mua, thì  chương trình còn lấy  về SME các Chứng từ thu tiền gửi sau:
     • Chứng từ thu tiền gửi khác
     • Chứng từ thu nợ khách hàng bằng chuyển khoản
     • Chứng từ thu nợ khách hàng bằng thẻ
     • Chứng từ thu đặt cọc tiền bằng chuyển khoản
     • Chứng từ thu đặt cọc tiền bằng thẻ
    • Ngoài Chứng từ chi tiền gửi lấy về cùng chứng từ Mua hàng, thì  chương trình còn lấy  về SME các Chứng từ chi tiền gửi sau:
     • Chứng từ chi tiền gửi khác
     • Chi trả lại tiền đặt cọc bằng chuyển khoản
     • Chi tiền gửi trả nhà cung cấp

2. Sau khi kiểm tra lại các chứng từ được lấy về, có thể chỉnh sửa lại (nếu cần).

3. Nhấn Ghi sổ.

Lưu ý:

  • Các chứng từ đã chuyển sang MISA SME.NET, sau đó Sửa/Xóa trên CUKCUK thì không thể tự động cập nhật thay đổi sang MISA SME.NET. Để cập nhật được phải thực hiện như sau:
   • Trường hợp Sửa chứng từ trên CUKCUK:
    • Trên MISA SME.NET: Xóa chứng từ đã lấy sang.
    • Trên CUKCUK: Đánh dấu chuyển sang MISA SME.NET cho chứng từ có thay đổi.

    • Trên MISA SME.NET: Thực hiện lấy lại dữ liệu từ CUKCUK

   • Trường hợp Xóa chứng từ trên CUKCUK: Cần xóa chứng từ tương ứng trên MISA SME.NET
  • Các chứng từ đã lấy sang MISA SME.NET sau đó Sửa/Xóa nhầm, muốn lấy lại thì thực hiện như sau:
   • Trên MISA SME.NET: Xóa chứng từ (nếu Sửa nhầm).
   • Trên CUKCUK: Đánh dấu chuyển sang MISA SME.NET cho chứng từ muốn chuyển lạI.
   • Trên MISA SME.NET: Thực hiện lấy lại dữ liệu từ CUKCUK
Cập nhật 05/06/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay