1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 5. Khác
 4. Khác
 5. Kiểm tra và ghi sổ chứng từ mua hàng/trả lại hàng mua lấy về từ nhanh.vn

Kiểm tra và ghi sổ chứng từ mua hàng/trả lại hàng mua lấy về từ nhanh.vn

1. Chứng từ mua hàng, trả lại hàng mua sẽ được lấy tương ứng về tab Mua hàng hóa, dịch vụ và tab Trả lại hàng mua.

Lưu ý:

     • Trên danh sách chứng từ, có thể sửa mẫu để hiển thị cột Số chứng từ nhanh.vn (thể hiện số chứng từ trên nhanh.vn) từ đó dễ dàng đối chiếu chứng từ lấy về SME so với chứng từ gốc trên nhanh.vn.

     • Các Chứng từ mua hàng trên nhanh.vn (Dù có kèm hóa đơn hay không) thì khi lấy về MISA SME.NET đều thành chứng từ mua hàng Không kèm hóa đơn
     • MISA SME.NET không lấy được thông tin Nhà cung cấp, Đơn vị tính từ nhanh.vn. Vì vậy, các các chứng từ lấy về sẽ để trống thông tin Nhà cung cấp, Đơn vị tính. Kế toán phải tự khai báo bổ sung.
     • Với Chứng từ mua hàng có nhiều hình thức thanh toán trên nhanh.vn khi lấy sang MISA SME.NET sẽ chuyển thành Chứng từ mua hàng chưa thanh toán, đồng thời sinh thêm chứng từ chi tiền (Mỗi hình thức thanh toán là một chứng từ).
     • Với chứng từ trả lại hàng mua thu tiền gửi trên nhanh.vn khi lấy sang MISA SME.NET sẽ chuyển thành Chứng từ trả lại hàng mua giảm trừ công nợ, đồng thời sinh ra một chứng từ Thu tiền gửi khác .
     • Với chứng từ trả lại hàng mua có nhiều hình thức thanh toán trên nhanh.vn khi lấy sang MISA SME.NET sẽ chuyển thành Chứng từ trả lại hàng mua giảm trừ công nợ, đồng thời sinh ra chứng từ thu tiền (Mỗi hình thức thanh toán là một chứng từ).

2. Sau khi kiểm tra lại các chứng từ được lấy về, có thể chỉnh sửa lại (nếu cần).

3. Nhấn Ghi sổ.

Lưu ý:

   • Các chứng từ đã chuyển sang MISA SME.NET, sau đó Sửa/Xóa trên nhanh.vn thì không thể tự động cập nhật thay đổi sang MISA SME.NET. Để cập nhật được phải thực hiện như sau:
    • Trường hợp Sửa chứng từ trên nhanh.vn: Bỏ ghi chứng từ muốn cập nhật trên MISA SME.NET, nhấn chuột phải, chọn Cập nhật thay đổi từ nhanh.vn

    • Trường hợp Xóa chứng từ trên nhanh.vn: Cần xóa chứng từ tương ứng trên MISA SME.NET
   • Các chứng từ đã lấy sang MISA SME.NET sau đó Sửa/Xóa nhầm, muốn lấy lại thì thực hiện như sau:
    • Trường hợp Sửa nhầm chứng từ trên MISA SME.NET: Bỏ ghi chứng từ muốn cập nhật lại trên MISA SME.NET, nhấn chuột phải, chọn Cập nhật thay đổi từ nhanh.vn

    • Trường hợp Xóa nhầm chứng từ trên MISA SME.NET: Thực hiện lấy lại dữ liệu từ nhanh.vn
Cập nhật 05/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay