Lập thông báo hủy hóa đơn điện tử

1. Nội dung

Hướng dẫn lập Thông báo hủy hóa đơn điện tử theo đúng quy định tại TT68/2019/TT-BTC để nộp cho cơ quan thuế trong trường hợp: Hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng bị sai sót, phải thực hiện xóa hóa đơn và lập hóa đơn điện tử thay thế.

2. Hướng dẫn

Lập thông báo hủy hóa đơn điện tử

Sau khi xóa hóa đơn điện tử, Kế toán có thể lập Thông báo hủy hóa đơn điện tử để nộp cho cơ quan thuế theo một trong hai trường hợp sau:

Lập thông báo hủy từng hóa đơn điện tử
1. Vào phân hệ Quản lý hóa đơn\tab Xóa hóa đơn, mở chứng từ Xóa hóa đơn muốn lập thông báo hủy hóa đơn điện tử.

2. Nhấn Thông báo hủy HĐĐT.

3. Chương trình hiển thị mẫu thông báo hủy HĐĐT theo đúng quy định tại NĐ119/2018/NĐ-CP.

 

Lập thông báo hủy hàng loạt hóa đơn điện tử
1. Vào phân hệ Quản lý hóa đơn\tab Xóa hóa đơn.
2. Nhấn Thông báo hủy HĐĐT.

3. Chọn khoảng thời gian tìm kiếm các chứng từ xóa hóa đơn điện tử muốn lập thông báo. Nhấn Lấy dữ liệu.
4. Tích chọn các hóa đơn muốn lập thông báo.

5. Nhấn Đồng ý, chương trình hiển thị mẫu thông báo hủy HĐĐT theo đúng quy định tại NĐ119/2018/NĐ-CP.

 

Gửi thông báo hủy hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế

(Đang trong giai đoạn phát triển)

 

Cập nhật 15/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay