Làm thế nào để add logo vào mẫu hóa đơn điện tử?

1. Nội dung

Cho phép khách hàng thêm logo vào hóa đơn mẫu để khi in hóa đơn có thêm thông tin logo của đơn vị.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Trên giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn, nhấn Xem mẫu.

2. Chèn logo của đơn vị bằng cách nhấn vào biểu tượng…, chọn logo và nhấn Open.

  • Có thể lựa chọn vị trí hiển thị của logo trên hóa đơn và thay đổi kích thước của logo.

3. Nhấn Áp dụng, giao diện xem mẫu sẽ hiển thị mẫu hóa đơn theo các tùy chỉnh đã thiết lập.

Lưu ý:

  • Nhấn Cất thành mẫu mới để lưu mẫu dưới dạng .mrt, phục vụ cho việc tạo các mẫu hóa đơn khác dựa trên mẫu đã sửa.
  • Chỉnh sửa các thông tin khác trên mẫu hóa đơn bằng cách nhấn Sửa mẫu, tham khảo hướng dẫn sửa mẫu tại đây.
  • Nhấn Lấy mẫu mặc định để thiết lập lại mẫu ngầm định mang đi của chương trình.
Cập nhật 30/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay