1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
 5. Một số tính huống khi nâng cấp phần mềm MISA SME.NET 2017, 2019 lên MISA SME.NET 2020
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Một số tính huống khi nâng cấp phần mềm MISA SME.NET 2017, 2019 lên MISA SME.NET 2020
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
 5. Hướng dẫn nâng cấp phần mềm
 6. Một số tính huống khi nâng cấp phần mềm MISA SME.NET 2017, 2019 lên MISA SME.NET 2020

Một số tính huống khi nâng cấp phần mềm MISA SME.NET 2017, 2019 lên MISA SME.NET 2020

Tình huống 1: Đơn vị tôi có nhiều máy làm việc chung trên một dữ liệu, thì làm thế nào để nâng cấp lên MISA SME.NET 2020?

Các bước thực hiện:

1. Một máy bất kỳ thực hiện nâng cấp phần mềm và chuyển đổi dữ liệu lên MISA SME.NET 2020, theo hướng dẫn tại đây.
2. Sau khi có máy thực hiện chuyển đổi dữ liệu lên MISA SME.NET 2020, thì các máy khác đăng nhập vào dữ liệu sẽ xuất hiện thông báo:

3. Các máy này thực hiện nâng cấp phần mềm lên MISA SME.NET 2020, theo hướng dẫn tại đây. Sau đó đăng nhập vào dữ liệu và làm việc bình thường.

Tình huống 2: Tôi không tìm thấy dữ liệu MISA SME.NET 2017, 2019 trên phần mềm MISA SME.NET 2020 thì làm thế nào?

Biểu hiện: Các dữ liệu vẫn đang làm việc trên MISA SME.NET 2017,2019 nhưng sau khi nâng cấp phần mềm lên MISA SME.NET 2020 thì không tìm thấy dữ liệu này trên MISA SME.NET 2020 nữa.
Nguyên nhân: Tình huống này xảy ra khi khách hàng đang sử dụng đồng thời MISA SME.NET 2017, 2019 và MISA SME.NET 2020 phiên bản cũ. Sau khi nâng cấp lên MISA SME.NET 2020 phiên bản mới thì chương trình ngầm định máy chủ khác với máy chủ chứa dữ liệu. Khi đó: để mở được dữ liệu cũ thì cần chọn lại Máy chủ kết nối sang máy chủ chứa dữ liệu như sau:1. Mở phần mềm MISA SME.NET 2020, nhấn Mở rộng.
2. Tại mục Máy chủ kết nối, nhấn biểu tượng mũi tên để chọn máy chủ chứa dữ liệu.

Lưu ý:
1. Máy chủ chứa dữ liệu trên phần mềm MISA SME.NET 2017, 2019 và thường có cấu trúc: {Tên máy tính cài đặt máy chủ kết nối}\MISASME2017 hoặc{Tên máy tính cài đặt máy chủ kết nối}\MISASME2019. Để biết {Tên máy tính cài đặt máy chủ kết nối} thực hiện như sau:

 • Trên máy tính cài đặt máy chủ kết nối.
 • Nhấn chuột phải vào biểu tượng This PC (hoặc My Computer/Computer).
 • Chọn Properties.
 • Xem tên máy tính tại mục Computer name

=> Trong ảnh minh họa trên thì {Tên máy tính cài đặt máy chủ kết nối}PMTAM1, như vậy máy chủ MISASME2017 sẽ là PMTAM1\MISASME2017.

3. Trong trường hợp đã chọn đúng máy chủ MISASME2017 nhưng vẫn không tìm thấy dữ liệu, thì thực hiện chọn lần lượt từng máy chủ có cấu trúc: {Tên máy tính cài đặt máy chủ kết nối}\{Tên máy chủ SQL}. Trong đó:

 • Để biết {Tên máy tính cài đặt máy chủ kết nối} thực hiện tương tự như trường hợp trên.
 • {Tên máy chủ SQL}: Là tên máy chủ bất kỳ
 • Sau mỗi lần chọn máy chủ kết nối thì nhấn biểu tượng mũi tên tại mục Dữ liệu kế toán để tìm dữ liệu, nếu không tìm thấy thì tiếp tục chọn các máy chủ khác có cấu trúc như trên đến khi tìm thấy dữ liệu.

Tình huống 3: Đơn vị tôi làm dịch vụ kế toán, có nhiều thuê bao với thời hạn cập nhật khác nhau, thì làm thế nào để nâng cấp?

Trường hợp 1: Các thuê bao cùng làm việc trên một bộ chạy phần mềm

Mô tả tình huống: Đơn vị tạo nhiều chi nhánh, mỗi chi nhánh tương ứng với một khách hàng và đăng ký GPSD cho từng chi nhánh theo GPSD của khách hàng tương ứng. Đồng thời, tạo nhiều Dữ liệu Kế toán tương ứng với các khách hàng khác nhau (Một khách hàng có thể có nhiều dữ liệu kế toán).
Ví dụ: Để làm việc với khách hàng A: Kế toán chọn dữ liệu A và chọn làm việc với chi nhánh A.
Để nâng cấp phần mềm lên MISA SME.NET 2020 thì tất cả thuê bao cùng làm việc trên một bộ chạy phần mềm phải còn thời hạn nâng cấp lên MISA SME.NET 2020. Nếu có thuê bao hết hạn/không đủ thời hạn cập nhật lên MISA SME.NET 2020 thì thực hiện như sau:

 • Cách 1: Gia hạn thuê bao hết hạn/không đủ thời hạn cập nhật, sau đó thực hiện nâng cấp phần mềm lên MISA SME.NET 2020.
 • Cách 2: Nếu không muốn gia hạn như cách 1 thì chỉ nên làm việc chung trên một bộ chạy với các thuê bao có cùng thời hạn cập nhật. Các thuê bao không cùng thời hạn cập nhật thì nên tách ra để làm việc riêng trên một bộ chạy như sau:

Lưu ý: Phải có phần mềm được cài đặt theo cách thông thường trước khi tách dữ liệu để làm việc riêng trên một bộ chạy để tránh việc lỗi dữ liệu.

1. Xuất khẩu dữ liệu muốn tách ra làm việc riêng theo hướng dẫn tại đây.
2. Tải bộ cài đặt có ngày phát hành mới nhất trước ngày hết hạn của GPSD tại đây.
3. Giải nén file cài đặt đã tải.

4. Mở thư mục vừa giải nén\Win Root\MISA JSC và đổi tên file MISA SME.NET 2017 thành MISA SME.NET 2017_<Tên công ty/chi nhánh > (không dấu).

5. Copy thư mục cài đặt này vào thư mục lưu trữ phần mềm của MISA (thường là ổ C:\MISA JSC)

6. Mở thư mục MISA SME.NET 2017_<Tên công ty/chi nhánh>\Bin và tìm file MISA SME.NET 2017 (có logo phần mềm), nhấn chuột phải và chọn Send to\Desktop.

7. Trên màn hình Desktop, sửa tên file MISA SME.NET 2017 – Shortcut thành MISA SME.NET 2017_<Tên công ty/chi nhánh> (không dấu).

8. Chạy file này để mở phần mềm và đăng ký GPSD hết hạn để sử dụng (xem hướng dẫn đăng ký tại đây).
9. Nhập khẩu dữ liệu đã xuất ở bước 1 vào bộ chạy mới theo hướng dẫn tại đây

Trường hợp 2: Mỗi thuê bao làm việc trên một bộ chạy phần mềm
Mô tả tình huống: Đơn vị tạo nhiều bộ chạy phần mềm, mỗi bộ chạy được đăng ký GPSD và tạo dữ liệu để làm việc cho một Khách hàng. (Việc tạo bộ chạy được thực hiện như hướng dẫn ở trường hợp 1)
=> Việc nâng cấp phần mềm lên MISA SME.NET 2020 phải được thực hiện cho từng bộ chạy. Tùy vào thời hạn cập nhật của thuê bao trên bộ chạy, mà phần mềm sẽ được nâng cấp lên MISA SME.NET 2020 hay chỉ được nâng cấp lên MISA SME.NET 2017 đến phiên bản được phép cập nhật.

Tình huống 4: Thời hạn cập nhật của đơn vị tôi không đủ để nâng cấp lên MISA SME.NET 2020 thì làm thế nào?

Với khách hàng đang sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2017, 2019 muốn nâng cấp lên MISA SME.NET 2020 nhưng không đủ thời hạn cập nhật thì thực hiện như sau:

 • Bước 1: Gia hạn dịch vụ cập nhật trên phần mềm MISA SME.NET 2017, 2019 theo hướng dẫn tại đây.
 • Bước 2: Đăng ký GPSD được cấp sau khi gia hạn thành công theo hướng dẫn tại đây.
 • Bước 3: Nâng cấp phần mềm lên MISA SME.NET 2020 theo hướng dẫn tại đây.

Tình huống 5: Không đăng nhập được vào dữ liệu sau khi có máy tính nâng cấp lên MISA SME.NET 2020

1. Mô tả:

 • Máy tính sau khi nâng cấp từ MISA SME.NET 2017,2019 lên MISA SME.NET 2020, đăng nhập vào dữ liệu thì xuất hiện thông báo:

 • Các máy tính khác chưa nâng cấp lên MISA SME.NET 2020, khi đăng nhập vào dữ liệu thì xuất hiện thông báo:

2. Nguyên nhân: Đơn vị có nhiều máy làm việc chung trên một dữ liệu, muốn nâng cấp phần mềm lên MISA SME.NET 2020. Nhưng lại không thực hiện đúng các bước nâng cấp theo hướng dẫn tại tình huống 1. Mà đang thực hiện sai như sau:

1. Một máy thực hiện nâng cấp phần mềm và chuyển đổi dữ liệu lên MISA SME.NET 2020 để sử dụng, theo hướng dẫn tại đây.

2. Các máy khác chưa nâng cấp phần mềm lên MISA SME.NET 2020 và đăng nhập vào dữ liệu đã được chuyển đổi thì xuất hiện thông báo:

3. Khi đó, máy này thay vì thực hiện nâng cấp phần mềm lên MISA SME.NET 2020 để sử dụng, thì lại vào menu Tệp\Quản lý dữ liệu để thực hiện chuyển đổi dữ liệu, theo hướng dẫn tại đây.

4. Việc chuyển đổi này sẽ gây lỗi dữ liệu, đồng thời chương trình xuất hiện thông báo:

5. Khi đó, các máy tính sẽ không thể đăng nhập vào dữ liệu để làm việc, mà khi đăng nhập sẽ xuất hiện các thông báo như mô tả ở trên.

3. Giải pháp:

Không sử dụng công cụ Quản lý dữ liệu để Chuyển đổi dữ liệu lên phiên bản mới, mà cần thực hiện nâng cấp phần mềm lên MISA SME.NET 2020 theo đúng quy trình mô tả tại tình huống 1

 

Cập nhật 30/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay