1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
 5. Làm thế nào để nâng cấp phần mềm MISA SME.NET 2017 lên MISA SME.NET 2020?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để nâng cấp phần mềm MISA SME.NET 2017 lên MISA SME.NET 2020?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
 5. Hướng dẫn nâng cấp phần mềm
 6. Làm thế nào để nâng cấp phần mềm MISA SME.NET 2017 lên MISA SME.NET 2020?

Làm thế nào để nâng cấp phần mềm MISA SME.NET 2017 lên MISA SME.NET 2020?

1. Nội dung

Hướng dẫn các bước để nâng cấp phần mềm MISA SME.NET 2017 lên MISA SME.NET 2020 một cách nhanh chóng.

2. Hướng dẫn

Lưu ý:

 • Để thực hiện được chức năng này máy tính cần phải được kết nối inetenet
 • Cần cập nhật MISA SME.NET 2017 lên phiên bản R38 (nếu đang ở phiên bản thấp hơn) trước khi thực hiện nâng cấp lên MISA SME.NET 2020. Xem hướng dẫn tại đây.

  Đơn vị còn hạn cập nhật

  1. Vào menu Trợ giúp\Tự động cập nhật.

  Hoặc nhấn Cập nhật ngay trên thông báo phiên bản mới.

  2. Nhấn Yes trên câu cảnh báo.

  3. Chương trình hiển thị phiên bản MISA SME.NET 2020 mới nhất hiện có.

  4. Nhấn Cập nhật.

  5. Nhấn Đồng ý trên thông báo các chương trình cần đóng.

  6. Thực hiện các bước cài đặt phần mềm MISA SME.NET 2020

  Lưu ý: Nếu tại bước 4 tích chọn Gỡ bỏ phiên bản cũ thì chương trình sẽ gỡ phần mềm MISA SME.NET 2017 khỏi máy tính.

  8. Kết quả nâng cấp:

  • Toàn bộ dữ liệu trên MISA SME.NET 2017 sẽ được chuyển lên MISA SME.NET 2020
  • Giấy phép sử dụng (GPSD) trên MISA SME.NET 2020 được tự động cập nhật theo thời hạn GPSD trên MISA SME.NET 2017
  • Trên màn hình Desktop, hiển thị biểu tượng mềm MISA SME.NET 2020


  9. Mphần mềm MISA SME.NET 2020 đăng nhập vào dữ liệu kế toán muốn làm việc.

  Lưu ý: Trường hợp không tìm thấy dữ liệu, cần chọn lại Máy chủ kết nối theo Máy chủ SQL (chứa dữ liệu muốn làm việc) trên MISA SME.NET 2017 (thường dạng Tên máy\MISASME2017)

  10. Thực hiện các bước để nâng cấp bảo mật tài khoản.
  11. Chuyển đổi dữ liệu kế toán lên phiên bản mới theo 1 trong 2 cách:

  • Cách 1: Giữ nguyên dữ liệu cũ, sao chép ra một dữ liệu mới để chuyển đổi lên

  • Cách 2: Chuyển đổi dữ liệu lên phiên bản mới (không giữ lại dữ liệu cũ)

  Lưu ý: Nếu sử dụng cách này, Kế toán nên sao lưu dữ liệu trước khi chuyển đổi để phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu (nếu cần)

  Đơn vị hết hạn cập nhật

  1. Vào menu Trợ giúp\Tự động cập nhật.

  Hoặc nhấn Cập nhật ngay trên thông báo phiên bản mới.

  2. Nhấn Yes trên câu cảnh báo.

  3. Chương trình hiển thị phiên bản MISA SME.NET 2020 mới nhất hiện có.
  4. Nhấn Cập nhật.

  Lưu ý:
  1. Nếu GPSD đã hết hạn cập nhật.

  • Nhấn Gia hạn dịch vụ cập nhật để gia hạn gói dịch vụ cập nhật hàng m. Xem hướng dẫn tại đây.

  • Sau đó, Đăng lại GPSD được cấp sau khi gia hạn thành công (Xem hướng dẫn tại đây) và thực hiện tiếp các bước bên dưới.

  2. Nếu vẫn tồn tại phiên bản khách hàng có thể cập nhật lên (nhưng không phải phiên bản MISA phát hành mới nhất)

  • Nhấn Xem phiên bản cao nhất Quý khách có thể cập nhật.

  • Nếu muốn cập nhật lên phiên bản này, nhấn Tải xuống và thực hiện tiếp các bước bên dưới.

  • Nếu muốn cập nhật lên phiên bản MISA phát hành mới nhất thì cần Gia hạn dịch vụ cập nhật như ở Lưu ý số 1.

  5. Thực hiện tiếp các bước cập nhật lên MISA SME.NET 2020 tương tự trường hợp Đơn vị còn hạn cập nhật

3. Lưu ý

1. Tìm hiểu các điểm khác biệt giữa MISA SME.NET 2017 so với MISA SME.NET 2020 tại đây.

2. Tìm hiểu một số tình huống phát sinh khi nâng cấp phần mềm tại đây.

 

Cập nhật 19/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay