1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. CCDC
  6. Công việc hàng ngày, tháng/quý, năm của nghiệp vụ CCDC

Công việc hàng ngày, tháng/quý, năm của nghiệp vụ CCDC

CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY

1. Tăng CCDC:

1. Mua CCDC về đưa vào sử dụng ngay
2. Mua CCDC về nhập kho sau đó xuất ra sử dụng

3. Chuyển TSCĐ thành CCDC

2. Giảm CCDC:

4. Thanh lý, nhượng bán CCDC
5. CCDC giảm do bị mất
3. Điều chuyển CCDC giữa các bộ phận
4. Điều chỉnh CCDC

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN VÀO CUỐI THÁNG/QUÝ

1. Phân bổ CCDC

2. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách

3. Lập báo cáo quản trị

CÔNG VIỆC HÀNG NĂM

1. Kiểm kê CCDC

2. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách

Cập nhật 23/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay