Theo dõi trạng thái tờ khai đã nộp qua MTAX

1. Nội dung

Cho phép theo dõi được trạng thái nộp tờ khai ngay trên phần mềm MISA SME.NET sau khi nộp tờ khai qua cổng MISA MTAX.

2. Hướng dẫn

1. Vào phân hệ Thuế\tab Tờ khai đã nộp.

2. Nhấn Lấy dữ liệu từ MISA MTAX.

3. Đăng nhập MISA MTAX bằng Mã số thuếtài khoản nộp tờ khai thuế được cấp => Chương trình sẽ lấy toàn bộ tờ khai đã nộp qua cổng MISA MTAX về MISA SME.NET.

Lưu ý:

    • Nếu đã từng đăng nhập MISA MTAX trên MISA SME.NET và tài khoản đăng nhập MTAX không thiết lập bảo mật 2 lớp thì không cần thực hiện bước Đăng nhập MTAX mỗi khi Lấy dữ liệu từ MISA MTAX.
    • Khi nộp thêm tờ khai qua cổng MISA MTAX, cần nhấn lại nút Lấy dữ liệu từ MISA MTAX để cập nhật về MISA SME.NET.
    • Có thể  lọc các tờ khai muốn hiển thị trên danh sách bằng cách chọn khoảng thời gian và Loại thuế muốn hiển thị và nhấn Lấy dữ liệu.

4. Theo dõi trạng thái tờ khai đã nộp qua MTAX tại cột Trạng thái. Có các trạng thái như sau:

   • Gửi lên MISA: Tờ khai mới gửi lên hệ thống MISA, Tổng cục thuế chưa xét duyệt tờ khai
   • TCT duyệt: Tờ khai đã được tổng cục thuế chấp nhận => Có thể tải về Thông báo về việc chấp nhận tờ khai của TCT bằng cách vào tab Thông báo nhấn Tải xuống.
   • TCT không duyệt: Tổng cục thuế không duyệt tờ khai => Xem nguyên nhân TCT không duyệt tờ khai tại tab Thông báo. Nhấn Tải xuống để xem thông báo chi tiết.

Cập nhật 02/06/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay