Các tiện ích chung khi lập chứng từ

1. Chọn chứng từ tham chiếu. Xem tại đây.

2. Xem số dư tài khoản. Xem tại đây.

3. Xem tồn kho của vật tư, hàng hóa. Xem tại đây.

4. Đính kèm file lên chứng từ. Xem tại đây.

5. Sao chép dữ liệu cho các dòng dưới bằng cách chọn dòng dữ liệu muốn sao chép, nhấn chuột phải và chọn Sao chép dữ liệu cho các dòng dưới.

Cập nhật 30/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay