1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 4. Tính năng mới
  4. R5
  5. Báo cáo tình hình thực hiện đơn mua hàng bổ sung cột nhóm VTHH để phục vụ cho việc lập Báo cáo vật tư công trình theo từng nhóm VTHH

Báo cáo tình hình thực hiện đơn mua hàng bổ sung cột nhóm VTHH để phục vụ cho việc lập Báo cáo vật tư công trình theo từng nhóm VTHH

  • Trước phiên bản R5: Trên báo cáo tình hình thực hiện đơn mua hàng chưa có cột nhóm VTHH => Khi Đơn vị có nhu cầu theo dõi tình hình thực hiện đơn mua hàng theo từng nhóm VTHH phải mất thời gian nhập nhóm VTHH lên trường mở rộng sau đó hiển thị cột trường mở rộng trên báo cáo.
  • Từ phiên bản R5 trở đi: 
    • Trên báo cáo Tình hình thực hiện đơn mua hàng, bổ sung thêm 2 cột Mã nhóm VTHHTên nhóm VTHH

    • Để hiển thị cột Mã nhóm VTHHTên nhóm VTHH trên báo cáo, cần thực hiện sửa mẫu theo hướng dẫn tại đây.
Cập nhật 22/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay