1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 4. Tính năng mới
  4. R5
  5. Cho phép tìm kiếm nhanh đơn đặt hàng theo trạng thái của đơn hàng khi lập các chứng từ từ đơn đặt hàng

Cho phép tìm kiếm nhanh đơn đặt hàng theo trạng thái của đơn hàng khi lập các chứng từ từ đơn đặt hàng

  • Trước phiên bản R5: Khi lập Chứng từ bán hàng từ Đơn đặt hàng; Phiếu xuất kho bán hàng từ đơn đặt hàng Kế toán muốn chọn đúng Đơn đặt hàng có trạng thái Đang thực hiện để lập chứng từ/PXK bán hàng. Tuy nhiên, trên giao diện chọn Đơn đặt hàng chương trình không có cột Trạng thái nên Kế toán phải mất thời gian tra cứu báo cáo Tình hình thực hiện đơn đặt hàng để biết được Đơn đặt hàng nào Đang thực hiện, Đơn đặt hàng nào Chưa thực hiện.
  • Từ phiên bản R5 trở đi:
    • Bổ sung thêm cột Trạng thái trên giao diện chọn đơn đặt hàng khi lập các chứng từ từ Đơn đặt hàng..

Các chứng từ lập từ đơn đặt hàng bao gồm:

Cập nhật 27/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay