1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về hợp đồng
 6. Tôi muốn lập hợp đồng bán từ đơn đặt hàng thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Tôi muốn lập hợp đồng bán từ đơn đặt hàng thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Tôi muốn lập hợp đồng bán từ đơn đặt hàng thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Hợp đồng
 6. Tôi muốn lập hợp đồng bán từ đơn đặt hàng thì làm thế nào?

Tôi muốn lập hợp đồng bán từ đơn đặt hàng thì làm thế nào?

Cho phép lập hợp đồng bán từ các đơn đặt hàng đã được lập trên phân hệ Bán hàng\tab Đơn đặt hàng.

Cách thao tác

 • Khi khai báo mới một hợp đồng bán, chọn thông tin đơn đặt hàng được sử dụng để lập hợp đồng bán:

 • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm đơn đặt hàng.
 • Sau khi chọn đơn đặt hàng, nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ tự động lấy thông tin khách hàng, hàng hoá được đặt từ đơn đặt hàng vừa được chọn ra hợp đồng bán:

 • Khai báo các thông tin còn thiếu trên hợp đồng bán, sau đó nhấn Cất.
Cập nhật 07/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Cần hỗ trợ?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support