1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về hợp đồng
 6. Tôi muốn hủy doanh số đã ghi nhận của hợp đồng bán thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Tôi muốn hủy doanh số đã ghi nhận của hợp đồng bán thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Tôi muốn hủy doanh số đã ghi nhận của hợp đồng bán thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Hợp đồng
 6. Tôi muốn hủy doanh số đã ghi nhận của hợp đồng bán thì làm thế nào?

Tôi muốn hủy doanh số đã ghi nhận của hợp đồng bán thì làm thế nào?

Chức năng này được thực hiện trong trường hợp hợp đồng đã ghi doanh số nhưng vì một số lý do nào đó cần phải hủy doanh số đã ghi nhận

Cách thao tác

 • Trên danh sách hợp đồng bán, chọn hợp đồng cần hủy doanh số, nhấn chuột phải chọn chức năng Hủy doanh số:
 • Nhập ngày hủy doanh số.
 • Nhập doanh số muốn hủy (lưu ý: không được hủy doanh số quá số đã ghi nhận). Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 07/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Cần hỗ trợ?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support