1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 4. Tính năng mới
  4. R5
  5. Báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu, phải trả phần mềm cho phép ẩn đi những đối tượng không còn số dư cuối kỳ (Cả dư nợ và dư có)

Báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu, phải trả phần mềm cho phép ẩn đi những đối tượng không còn số dư cuối kỳ (Cả dư nợ và dư có)

  • Trước phiên bản R5: Trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu/phải trả, chương trình hiển thị toàn bộ các Khách hàng/Nhà cung cấp có phát sinh công nợ trong kỳ => Khi có nhu cầu xem danh sách các Khách hàng còn phải thu hồi công nợ hoặc danh sách những Nhà cung cấp còn phải thanh toán thì Kế toán phải mất công xuất khẩu ra excel để lọc tìm.
  • Từ phiên bản R5 trở đi: Khi xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu/phải trả, có thể ẩn đi những Khách hàng/Nhà cung cấp không còn công nợ cuối kỳ, bằng cách:
    • Trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu.

    • Trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả (tương tự báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu)

Cập nhật 22/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay