1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 4. Tính năng mới
 4. R5
 5. Bổ sung báo cáo phân tích chi tiết doanh thu sản phẩm/nhóm sản phẩm theo từng đơn vị, chi nhánh, cửa hàng hoặc một nhóm các đơn vị

Bổ sung báo cáo phân tích chi tiết doanh thu sản phẩm/nhóm sản phẩm theo từng đơn vị, chi nhánh, cửa hàng hoặc một nhóm các đơn vị

 • Trước phiên bản R5: Mới đáp ứng báo cáo phân tích chi tiết doanh thu sản phẩm/nhóm sản phẩm theo thời gian, chưa đáp ứng báo cáo phân tích chi tiết doanh thu sản phẩm/nhóm sản phẩm theo từng đơn vị, chi nhánh, cửa hàng hoặc một nhóm các đơn vị
 • Từ phiên bản R5 trở đi:
  • Đổi tên báo cáo Phân tích chi tiết doanh thu sản phẩm/nhóm sản phẩm theo thời gian thành Phân tích chi tiết doanh thu sản phẩm/nhóm sản phẩm

  • Có thể lựa chọn thống kê theo Thời gian hoặc thống kê theo Đơn vị:
   • Thống kê theo Thời gian: Là báo cáo Phân tích chi tiết doanh thu sản phẩm/nhóm sản phẩm theo thời gian (đã đáp ứng ở các phiên bản trước)
   • Thống kê theo Đơn vị: Là báo cáo giúp giám đốc đánh giá được tình hình bán hàng của từng đơn vị, chi nhánh, cửa hàng…cũng như so sánh giữa các đơn vị với nhau
  • Cách lập báo cáo Phân tích chi tiết doanh thu sản phẩm/nhóm sản phẩm theo đơn vị

Lưu ý:

    • Tích chọn tuỳ chọn Phân tích theo vật tư hàng hoá: Có thể xem báo cáo chi tiết tới từng VTHH
    • Tích chọn tuỳ chọn Phân tích theo nhóm vật tư hàng hoá: Có thể xem báo cáo chi tiết tới từng nhóm VTHH
    • Mục Doanh thu phân tích:
     • Nếu phân tích theo doanh thu bán hàng: Số liệu cột Doanh thu trên báo cáo sẽ lấy theo doanh thu của các chứng từ bán hàng phát sinh trong kỳ
     • Nếu phân tích theo doanh thu thuần: Số liệu cột Doanh thu trên báo cáo sẽ bằng Doanh thu (trên các chứng từ bán hàng) – Chiết khấuGiá trị trả lại/giảm giá (trên các chứng từ trả lại/giảm giá hàng bán)
    • Tích chọn Tính tỷ trọng doanh thu của từng VTHH: chương trình sẽ hiển thị thêm cột tỷ trọng doanh thu.
    • Căn cứ lấy số liệu: Căn cứ vào các chứng từ bán hàng (bán hàng trong nước, bán hàng xuất khẩu); chứng từ trả lại hàng bán, giảm giá hàng bán phát sinh trong kỳ báo cáo của các đơn vị theo từng VTHH, nhóm VTHH đã chọn trên tham số báo cáo
Cập nhật 25/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay