1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 4. Tính năng mới
 4. R5
 5. Bổ sung một số cảnh báo để hạn chế sai lệch giữa kho và sổ cái tài khoản kho

Bổ sung một số cảnh báo để hạn chế sai lệch giữa kho và sổ cái tài khoản kho

Chương trình bổ sung các cảnh báo sau:

1. Trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Vật tư hàng hoá: Bổ sung thêm tuỳ chọn Cảnh báo khi chứng từ nhập, xuất kho hạch toán vào tài khoản khác tài khoản kho.

=> Chương trình sẽ Cảnh báo hoặc Cảnh báo và không cho cất chứng từ nhập/xuất kho khi hạch toán vào tài khoản khác tài khoản kho, giúp ngăn ngừa sai lệch giữa kho và sổ cái tài khoản kho

2. Trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung: Bổ sung thêm tuỳ chọn Cảnh báo với chứng từ hạch toán vào tài khoản kho nhưng không ghi sổ kho.

   • Với các chứng từ không phải chứng từ nhập/xuất kho như (Phiếu thu, Phiếu chi, Chứng từ nghiệp vụ khác…) nếu hạch toán vào tài khoản kho, chương trình sẽ Cảnh báo hoặc Cảnh báo và không cho cất.

   • Với các chứng từ Mua hàng nhập kho/Mua dịch vụ có tích chọn là chi phí mua hàng/Hàng mua trả lại/Giảm giá hàng mua/Nhập kho/Xuất kho…hạch toán nhầm tài khoản công nợ/TK tiền/TK thuế thành TK kho, chương trình sẽ Cảnh báo hoặc Cảnh báo và không cho cất.

3. Trên chứng từ mua hàng, nếu nhập tay trực tiếp vào các cột Chi phí mua hàng, Phí hàng về kho, Phí trước hải quan, chương trình hiển thị cảnh báo:

4. Sau khi phân bổ chi phí mua hàng/phí hàng về kho/phí trước hải quan, nếu sửa lại số tiền trên các cột này làm cho tổng giá trị của cột Chi phí mua hàng, Phí hàng về kho, Phí trước hải quan khác với tổng giá trị của cột Số phân bổ lần này trên tab Chi phí/Phí hàng về kho/Phí hải quan, chương trình hiển thị cảnh báo như sau:

5. Trường hợp hạch toán chi phí mua hàng phát sinh trên chứng từ mua hàng bằng mã hàng CPMH.

   • Nếu xoá bỏ dòng chứng từ chi phí chương trình tự động sinh ra trên tab Chi phí/Phí trước hải quan, chương trình hiển thị cảnh báo:

   • Có thực hiện phân bổ Chi phí mua hàng nhưng không phân bổ hết, chương trình hiển thị cảnh báo:

6. Cải tiến câu cảnh báo khi TK kho/TK chi phí trên chứng từ mua hàng khác với TK kho/TK chi phí trên chứng từ phân bổ:

 • Câu cảnh báo cũ: Không xem được bảng so sánh TK kho/TK chi phí trên chứng từ mua hàng với TK kho/TK chi phí trên chứng từ phân bổ
 • Câu cảnh báo mới: Xem được bảng so sánh TK kho/TK chi phí trên chứng từ mua hàng với TK kho/TK chi phí trên chứng từ phân bổ

7. Bổ sung thêm mục 3.8 Chứng từ chi phí mua hàng chưa phân bổ hoặc phân bổ chưa hết trên báo cáo Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách

8. Bổ sung thêm mục 3.9. Chứng từ chi phí phân bổ cho các chứng từ mua hàng khác năm trên báo cáo Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách

Cập nhật 27/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay