1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 4. Tính năng mới
  4. R5
  5. Bổ sung thêm thông tin số tài khoản của NCC trên sổ chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn để tạo file nguồn thanh toán theo lô trả tiền cho NCC

Bổ sung thêm thông tin số tài khoản của NCC trên sổ chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn để tạo file nguồn thanh toán theo lô trả tiền cho NCC

  • Trước phiên bản R5: Trên báo cáo Sổ chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn chưa có cột Số tài khoản ngân hàng của Nhà cung cấp => Khi Đơn vị có nhu cầu lập file thanh toán cho NCC để tải lên internet banking thì Kế toán phải mất thời gian nhập bổ sung thông tin Tài khoản ngân hàng của từng nhà cung cấp vào file danh sách lọc từ Sổ chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn => việc này vừa mất thời gian vừa dễ xảy ra sai sót.
  • Từ phiên bản R5 trở đi: 
    • Trên báo cáo Sổ chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn, bổ sung thêm 4 cột thông tin gồm: Tài khoản ngân hàng; Tên ngân hàng; Chi nhánh ngân hàng; Tỉnh/TP của ngân hàng.

    • Để hiển thị các cột thông tin ở trên lên báo cáo, cần thực hiện sửa mẫu theo hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Các thông tin trên được lấy trong danh mục Nhà cung cấp, nếu Nhà cung cấp có nhiều tài khoản ngân hàng thì lấy tài khoản ngân hàng đầu tiên trong danh mục

Cập nhật 22/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay