1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 4. Tính năng mới
  4. R2
  5. Bổ sung quy tắc nhập liệu Chỉ tiêu [14] trên phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN của tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN theo cập nhật HTKK 4.4.6 ngày 16/10/2020 của Tổng cục thuế

Bổ sung quy tắc nhập liệu Chỉ tiêu [14] trên phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN của tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN theo cập nhật HTKK 4.4.6 ngày 16/10/2020 của Tổng cục thuế

  • Trước phiên bản R2:

Chương trình không hạn chế số lượng người phục thuộc tính giảm trừ tại chỉ tiêu [14] trên phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN của tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN

  • Từ phiên bản R2 trở đi:

Hạn chế số lượng người phụ thuộc tính giảm trừ tại chỉ tiêu [14] trên phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN của tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN chỉ cho phép nhập tối đa đến 99 người phụ thuộc

Cập nhật 09/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay