1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 4. Tính năng mới
  4. R2
  5. Kế toán muốn khi Quản lý PXK Kiêm vận chuyển nội bộ, PXK gửi bán đại lý giống HĐĐT thì khi thực hiện lệnh Xóa PXK Kiêm vận chuyển nội bộ/PXK gửi bán đại lý đã cấp số và phát hành vẫn cho phép khóa sổ kỳ kế toán.

Kế toán muốn khi Quản lý PXK Kiêm vận chuyển nội bộ, PXK gửi bán đại lý giống HĐĐT thì khi thực hiện lệnh Xóa PXK Kiêm vận chuyển nội bộ/PXK gửi bán đại lý đã cấp số và phát hành vẫn cho phép khóa sổ kỳ kế toán.

  • Trước phiên bản R2:

Chương trình đã đáp ứng nghiệp vụ lập, phát hành, quản lý và sử dụng PXK kiêm vận chuyển nội bộ và phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý như 1 hóa đơn điện tử

Tuy nhiên, Khi xóa chứng từ PXK kiêm vận chuyển nội bộ và phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý đã được cấp số phát hành, chương trình tự động bỏ ghi chứng từ PXK tương ứng, không cho phép sửa, xóa hay ghi sổ đới với chứng từ đó => Cuối kỳ kế toán không khóa sổ được do trong kỳ vẫn còn chứng từ chưa ghi sổ

  • Từ phiên bản R2 trở đi:

Với các dữ liệu tích chọn Quản lý PXK kiêm vận chuyển nội bộ, PXK gửi bán đại lý giống hóa đơn: Chương trình vẫn cho phép khóa sổ khi trong kỳ khóa sổ đang tồn tại các chứng từ: PXK kiêm vận chuyển nội bộ, PXK gửi bán đại lý, PXK xuất hàng cho chi nhánh khác ở trạng thái bỏ ghi do thực hiện tính năng xóa bỏ hóa đơn

Cập nhật 09/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay