1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 4. Tính năng mới
 4. R5
 5. Cảnh báo khi lập chèn phiếu xuất kho làm cho xuất quá số lượng tồn tính đến thời điểm lập chứng từ

Cảnh báo khi lập chèn phiếu xuất kho làm cho xuất quá số lượng tồn tính đến thời điểm lập chứng từ

 • Trước phiên bản R5: Chương trình đang căn cứ vào Số lượng tồn tính đến Giờ, Phút, Ngày hạch toán trên chứng xuất kho để cảnh báo xuất quá lượng tồn. Do đó, trường hợp lập chèn PXK vào trước PXK đã lập trước đó làm số lượng tồn kho thực tế bị âm nhưng nếu tính đến ngày của PXK lập chèn thì vẫn đủ số lượng để xuất thì chương trình sẽ không cảnh báo xuất kho quá số lượng tồn => Kế toán mất thời gian, công sức đối chiếu, tìm ra nguyên nhân để xử lý.
  Ví dụ: Kho A ngày 25/01/2021 còn tồn SL: 10; nếu lập PXK ngày 25/01/2021 xuất 15 sản phẩm thì chương trình sẽ cảnh báo xuất quá số lượng tồn nhưng nếu lập PXK  ngày 20/01/2021 (tính đến thời điểm 20/01/2021 vẫn đang tồn 20 sản phẩm) thì chương trình không cảnh báo và vẫn cho ghi sổ.
 • Từ phiên bản R5 trở đi:
  • Trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Vật tư hàng hoá bổ sung tuỳ chọn Cảnh báo khi lập chèn phiếu xuất kho làm cho số tồn kho bị âm (Chỉ lựa chọn được tuỳ chọn này khi bỏ tích chọn Cho phép xuất quá số lượng tồn)

   • Nếu lựa chọn tuỳ chọn này thì khi lập chèn phiếu xuất kho vào trước PXK đã lập trước đó làm cho tồn kho âm, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo hoặc cảnh báo và không cho ghi sổ. Đồng thời, cho phép xem được danh sách phiếu xuất kho có ngày sau ngày của PXK lập chèn:

  • Trường hợp đồng thời tích chọn 2 tuỳ chọn như hình dưới đây thì chương trình cảnh báo như sau:

   • Nếu trên PXK lập chèn tồn tại mặt hàng mà sau ngày của PXK lập chèn không có bất kỳ PXK nào xuất mặt hàng đó, đồng thời do lập PXK lập chèn mặt hàng này bị xuất quá số lượng tồn, chương trình cảnh báo:
   • Nếu trên PXK lập chèn không tồn tại mặt hàng nào như trên thì khi xuất quá số lượng tồn do lập chèn phiếu xuất kho, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo

  • Trường hợp tích chọn cả 2 tuỳ chọn như hình dưới đây:

   • Đồng thời, khi lập chèn phiếu xuất kho vào trước PXK đã lập trước đó làm cho tồn kho âm chương trình cảnh báo như sau:

Cập nhật 25/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay